18.12.18

Opowieści Dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie


Opowieści dengbeżów są pierwszym w Polsce opracowaniem twórczości Kurdów. Baśnie te uzupełniają wielką lukę wydawniczą związaną z tym obszarem światowego dziedzictwa kulturowego. Trudne losy narodu kurdyjskiego spowodowały, że jego bardzo bogata kultura pozostaje wciąż mało znana. Niniejsza książka pozwala choć trochę poznać całkiem inny, ale nie zawsze przecież obcy nam świat. 

Kultura kurdyjska pod wieloma względami wyróżnia się na tle innych – zarówno ludowych, jak i klasycznych – tradycji Bliskiego Wschodu. Kurdowie stworzyli bogatą tradycję ustnej opowieści, która sięga korzeniami głębokiej przeszłości. Korzystali przy tym z własnych doświadczeń, ale także doświadczeń sąsiednich ludów takich jak Ormianie, Turcy, Arabowie, Asyryjczycy czy Persowie.
  
Tytuł: Opowieści Dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie
Wybór i tłumaczenie: Joanna Bocheńska
Ilustracje: Paulina Krajewska
Kategoria: dla dzieci od lat 6
Wydawnictwo: Namas
Rok wydania: 2014