26.8.17

Prace Zbigniewa Rychlickiego na jubileuszowej wystawie laureatów Nagrody im. Hansa Christiana Andersena w Pekinie


Wystawa ilustracji laureatów Nagrody im. Hansa Christiana Andersena w Bibliotece Narodowej w Pekinie prezentuje blisko 300 ilustracji 25 laureatów tej wyjątkowej nagrody w tym Zbigniewa Rychlickiego - i potrwa do 29 października br.

Zbigniew Rychlicki - Miś Uszatek


Co dwa lata IBBY przyznaje autorom i ilustratorom książek dziecięcych swoje najwyższe wyróżnienie – Nagrodę im. Hansa Christiana Andersena. Otrzymują ją osoby żyjące, których twórczość jest bardzo ważna dla literatury dziecięcej.

Nagroda ta, często nazywana Małym Noblem, to najważniejsze międzynarodowe odznaczenie, przyznawane za twórczość dla dzieci. Patronem nagrody jest Jej Wysokość, Małgorzata II, Królowa Danii. Nominacje do tej prestiżowej nagrody zgłaszane są przez narodowe sekcje, a wyboru laureatów dokonuje międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą badacze i znawcy literatury dziecięcej.

Nagrodę im. H. Ch. Andersena zaczęto przyznawać w 1956 roku, w kategorii Autor, a pierwszy ilustrator otrzymał ją dziesięć lat później. Na nagrodę składają się: złoty medal i dyplom, wręczane na uroczystej ceremonii, podczas Kongresu IBBY. Z okazji przyznania nagrody ukazuje się zawsze specjalny numer czasopisma Bookbird, w którym zamieszczane są nazwiska nominowanych, a także sprawozdanie z obrad Jury.

Wszystkie działania związane z przyznawaniem Medalu – Nagrody im. H. Ch. Andersena wspierane są finansowo przez firmę Nissan Motor Co.

 W 1982 roku laureatem Nagrody był Zbigniew Rychlicki – wybitny polski grafik i ilustrator.


Media o wystawie >>