2.9.15

Wystawa ilustracji „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki”


Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla, Autor Projektu i Kurator Wystawy Maria Grażyna Szpyra oraz Autorzy prac serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy ilustracji Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki,  który odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Na wystawie prezentowane są ilustracje do często zapomnianych wierszy, bajek i opowiadań z przedwojennych czytanek, z których nasze babcie uczyły się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Jednym z podstawowych źródeł ilustrowanych tekstów jest podręcznik szkolny: Zofia Pfauówna i Stanisław Rossowski Pierwsze czytania dla szkół powszechnych Część druga dla oddziału trzeciego. Wydanie 6, Lwów 1928. Nakład i własność: K.S. Jakubowskiego Spółki z ogr. odp. oraz teksty przygotowywane przez nauczycieli na różnego rodzaju uroczystości.

Zgodnie z obowiązującym wówczas programem szkolnym znalazły się tam czytania o treści religijnej i patriotycznej, wychowawczej (wartości etyczne, dydaktyczne, myślowe, sąd o rzeczach i czynach), czytania z programu historii, przyrody, geografii, baśnie i legendy, bajki, czytania o treści uczuciowej lub żartobliwej.


Autorami ilustracji są wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy z powodzeniem nawiązują do dorobku i tradycji polskiej szkoły ilustracji: Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz i Katarzyna Stanny.

Ilustracjom towarzyszą teksty w oryginalnym brzmieniu.

Wystawa prezentuje efekty pracy uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów.