1.7.13

Europejski konkurs Opowiadania na tacy na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej Jaś i MałgosiaWydawnictwa:  OQO editora  (Hiszpania),  O Bichinho deConto  (Portugalia) i  Tako (Polska), we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta), inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej, ogłaszają: Europejski konkurs Opowiadania na tacy na najlepszą ilustrację do książki obrazkowej Jaś i Małgosia.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni ilustratorzy i ilustratorki, zamieszkali na stałe w  jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź w innym państwie objętym Programem Kultura 2007–2013. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną rejestracji wstepnej, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca stałego zamieszkania, na adres e-mailowy: ilustra@europaalacarte.eu Organizator prześle zarejestrowanym uczestnikom pełny tekst utworu (adaptacji oryginalnej bajki braci Grimm), określi konkretny fragment, który powinien zostać zilustrowany oraz wymogi techniczne. Rejestracji wstępnej należy dokonać w jednym z następujących języków: polski, angielski, hiszpański, galicyjski, francuski lub portugalski. Uczestnicy powinni przedstawić do konkursu: przygotowaną ilustrację oraz pełny sceno rys (storyboard). Bez względu na zastosowaną technikę wszystkie prace należy przesłać w formie elektronicznej przez Internet. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę, która musi być oryginalna i dotąd nieopublikowana. W czasie trwania naboru wycofanie pracy zgłoszonej do konkursu, przedstawienie jej do innych konkursów czy innemu wydawnictwu do oceny jest niedozwolone.

Komisja konkursowa podejmie decyzję siedmioma głosami, z których sześć należy do  ekspertów w dziedzinie ilustracji książek obrazkowych i twórczości artystycznej. Siódmy głos należy do publiczności: zgłoszone ilustracje będą pokazywane na stronie internetowej projektu www.europaalacarte.eu oraz w sieciach społecznościowych przez tydzień. Praca, na którą zagłosuje najwięcej osób uzyska jeden głos w głosowaniu głównym. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez dwie lub więcej ilustracji, ostateczny głos będzie należał do komisji konkursowej. Przy przyznaniu nagrody oceniane będą: oryginalność pracy, jakość techniczna, budowa postaci, scen i atmosfery oraz poprawna sekwencyjność scenorysu.

Nagroda wynosi 3000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu.

Termin zgłaszania prac rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 1 września 2013 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji kontakt mailowy >> ilustra@europaalacarte.eu 

Pełen regulamin konkursu >> klik!