19.6.13

NARYSUJ BAJKĘ - konkurs dla ilustratorów

Drodzy Ilustratorzy! 

Poznajcie perypetie pary rozbrykanych koziołków Pana Zegarmistrza i zaproponujcie ilustracje do bajki pióra słynnej polskiej poetki Wandy Chotomskiej.
  • Konkurs: NARYSUJ BAJKĘ - konkurs na ilustrację do utworu Koziołki Pana Zegarmistrza autorstwa Wandy Chotomskiej
  • Organizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania
  • Przedmiot konkursu: ilustracje do utworu Koziołki Pana Zegarmistrza
  • Termin nadsyłania prac: do 31 lipca 2013 r. (do północy), na adres: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (barwne wydruki lub prace odręczne, format A4 lub zbliżony), na kopercie należy wpisać hasło: Konkurs - ilustracje
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa sierpnia 2013 r.
  • Pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pod adresem: joanna.pakula@wm.poznan.pl
  • Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
  • Patroni medialni: kulturapoznan.pl, "IKS", "Biuletyn Miejski", "POZnan*"

Nadesłane na konkurs ilustracje oceniać będzie profesjonalne jury w składzie: 

Olcha Sikorska-Wierzbowska - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Eliza Piotrowska - autorka i ilustratorka książek dla dzieci
Jolanta Maćkowiak-Piasecka - księgarz i animator kultury
Katarzyna Kamińska - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Joanna Pakuła - grafik
Joanna Gaca-Wyczółkowska - sekretarz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, redaktor książek dla dzieci

Wyżej wymienieni jurorzy przyznają jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia:

nagroda główna - 3.000 PLN oraz zilustrowanie bajki Wandy Chotomskiej Koziołki Pana Zegarmistrza (bez dodatkowego wynagrodzenia), którą Wydawnictwo opublikuje w formie książkowej w 2013 r.

wyróżnienia - zestawy publikacji Wydawnictwa

Załączniki:
za >> klik!