2.5.13

Czy książce potrzebne są słowa? - wykłady otwarte książkowo-ilustracyjne z Pawłem Pawlakiem


Katedra Projektowania Graficznego
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności
Wrocław, ul. Traugutta 19/21
Sala Audytoryjna (IV piętro – wejście nr 410; V piętro – wejście nr 518)


TERMINY:

wykład I, poniedziałek, 6 maja, godz.15.00 – 18.00
wykład II, wtorek, 7 maja, godz.15.00 – 18.00


PROGRAM

wykład I
Prezentacja wybranych książek: tych zaprojektowanych i zilustrowanych przeze Pawła Pawlaka, tych, przy których powstawaniu brał udział, oraz tych, przy których powstawaniu udziału nie brał, ale które powstawały tuż obok niego (czyli książek Ewy Kozyry-Pawlak); wśród prezentowanych projektów pojawią się też te, które nie zostały jeszcze wydane. Przy okazji tej prezentacji przedstawione zostaną metody pracy projektanta-ilustratora i wybrane aspekty procesu konstruowania koncepcji książki, tworzenia ilustracji oraz innych elementów składających się na formę plastyczną książki.
wykład II
Subiektywny przegląd (prezentacja przygotowany z punktu widzenia grafika) książek ilustratorów polskich i zagranicznych, książek komunikujących się przede wszystkim formą i obrazem. Tu również, wśród prezentowanych projektów książkowych polskich artystów, pojawi się jeden jeszcze nieopublikowany. Ze szczególnym uwzględnieniem w tej prezentacji potraktowane zostaną te książki, w których narracja, opowieść czy idea przewodnia przedstawione są bez użycia tekstu; książki, które próbują wyzwolić się od słów.

W imieniu Pawła Pawlaka zapraszamy!