12.2.11

BIB Bienále Ilustrácií Bratislava 2011

Uwaga ilustratorzy!

Nadchodzi czas wysyłania zgłoszeń do udziału w 23. Biennale Ilustracji w Bratysławie. Do 15 marca można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie - jak zawsze za pośrednictwem polskiej sekcji IBBY. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustracje, które zostały opublikowane książkach.

Książki, a następnie prace należy wysyłać pod adresem :

Muzeum Książki Dziecięcej / Polska Sekcja IBBY
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
01-901 Warszawa
(z dopiskiem Biennale Ilustracji)

Zgłoszenie powinno zawierać formularz aplikacyjny wypełniony drukowanymi literami oraz zilustrowane książki (z zaznaczonymi wybranymi ilustracjami, przy czym Jury IBBY zastrzega sobie prawo zasugerowania innego wyboru). Formularz aplikacyjny należy wysłać też w wersji elektronicznej na adres ibby@ibby.pl, do wiadomości maria.ryll@gmail.com.

Każda osoba może wysłać maksymalnie 10 ilustracji z nie więcej niż dwóch książek opublikowanych w okresie:

– 2009-2011 - jeśli uczestniczyła już w poprzednich Biennale,

– ostatnich pięciu lat - jeśli bierze udział po raz pierwszy.

Osoby, których prace zostaną dopuszczone do konkursu przez Jury, proszone będą o nadesłanie oryginałów ilustracji w terminie późniejszym (do 15 maja 2011).

1. Formularz aplikacyjny do pobrania ---> tutaj
2. Najważniejsze fragmenty statutu ----> tutaj
3. Najważniejsze fragmenty regulaminu ---> tutaj