2.10.10

Nowość - Fryderyk Chopin i jego muzyka

Publikacja poświęcona życiu i twórczości genialnego polskiego kompozytora oraz epoce, w której powstawały jego dzieła. Autorka kreśli sylwetkę Chopina na tle jego środowiska rodzinnego, opisuje przyjaźnie artysty, wybitne osobowości epoki romantycznej, miejsca mu bliskie. Żywa i ciekawa narracja została tu połączona z bogatą i ważką treścią, opartą na najnowszej wiedzy o wielkim kompozytorze. Ostatni rozdział poświęcony jest utworom Chopina, bez muzykologicznych analiz, za to z serdecznym ciepłem tak wobec samej muzyki, jak i prowadzonych ku niej słuchaczy.

Tytuł: Fryderyk Chopin i jego muzykaTekst: Barbara Smoleńska-Zielińska
Ilustracje: Marta Ignerska
Typo: Kasper Skirgajłło-Krajewski
Kategoria: dla dzieci od lat 12
Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Wydawnictwo Muzyczne Triangel
Rok wydania: 2010